Estoński CIT

Klient na estońskim CIT. Problem dla firmy leasingowej czy nie?

Od 2022 r. tzw. estoński CIT stał się zdecydowanie bardziej atrakcyjną formą opodatkowania dla polskich przedsiębiorców i aktualnie korzysta z niego już kilka tysięcy spółek. Nowy sposób opłacania podatku przez klientów może jednak budzić istotne wątpliwości po stronie leasingodawców. Czy klient na estońskim CIT powinien być uznany za bardziej ryzykownego? Czy zmiana formy opodatkowania korzystającego …

Klient na estońskim CIT. Problem dla firmy leasingowej czy nie? Czytaj więcej »

Koszty ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania opodatkowane estońskim CIT

W systemie estońskiego CIT opodatkowaniu z założenia podlegają zyski wypłacone ze spółki. Przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów spółek przewidują jednak kategorię „dochodów z nieujawnionych operacji gospodarczych”. Jest jasne, że podatek z tego tytułu wystąpi u tych podatników, którzy nie ujawnią w księgach wystawionej faktury. Co jednak zaskakujące, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, podatek wystąpi nawet w …

Koszty ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania opodatkowane estońskim CIT Czytaj więcej »

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Jak wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów, które opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”, w przypadku gdy spółka na estońskim CIT pominie w księgach rachunkowych zdarzenie gospodarcze, mimo że miała obowiązek je wykazać, po jej stronie powstanie dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych, który podlega opodatkowaniu. Nie ma przy tym znaczenia, czy brak nastąpił z winy spółki, czy nie, a …

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej” Czytaj więcej »

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Nie ma estońskiego CIT od samochodów używanych przez pracowników – pisze „Dziennik Gazeta Prawna” w reakcji na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który uznał, że koszty związane z używaniem firmowych samochodów osobowych przekazanych pracownikom do celów mieszanych (służbowo-prywatnych) nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą i nie należy się od nich podatek. Inne stanowisko w tej …

Komentarz Bartosza Mazura dla „Dziennika Gazety Prawnej” Czytaj więcej »

WSA potwierdza: prywatny użytek samochodu bez podatku estońskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał pierwszy wyrok dotyczący rozliczania wydatków dotyczących samochodów wykorzystywanych przez spółki na estońskim CIT. I choć orzeczenie jest korzystne, to w związku z nadchodzącą zmianą przepisów będzie ono mieć znaczenie głównie historyczne. Opisywana sprawa w całości dotyczyła pojazdów wykorzystywanych przez spółkę, prowadzącą działalność dealera samochodów, która jest opodatkowana estońskim CIT. …

WSA potwierdza: prywatny użytek samochodu bez podatku estońskiego Czytaj więcej »

Polski Ład 2.0 w CIT. Ustawa przyjęta przez Sejm

Polski Ład 2.0 zaczyna przybierać ostateczny kształt – również w obszarze CIT. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 15 września została przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu. W toku prac legislacyjnych wprowadzono pewne poprawki do projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w czerwcu. W niniejszym tekście wskazujemy najważniejsze zmiany, jakie najprawdopodobniej czekają podatników …

Polski Ład 2.0 w CIT. Ustawa przyjęta przez Sejm Czytaj więcej »

Pożyczki na estońskim CIT pogorszą płynność finansową grupy

Estoński CIT polega na zasadniczym braku opodatkowania zysków aż do dnia ich wypłaty. Wyjątkiem są jednak tzw. ukryte zyski, od których podatek jest należny – niezależnie od faktycznej wypłaty zysku. Ukrytymi zyskami mogą być m.in. kwoty pożyczki (kredytu) udzielonej przez spółkę na estońskim CIT jej wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu oraz odsetki od pożyczek udzielanych przez …

Pożyczki na estońskim CIT pogorszą płynność finansową grupy Czytaj więcej »

Komentarz Mateusza Wrzoska dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, skierowany niedawno do Sejmu projekt zmian w Polskim Ładzie – przede wszystkim odnoszących się do podatku CIT – ma naprawić obowiązujące od początku roku przepisy, pozwalając firmom odetchnąć od rewolucyjnych pomysłów fiskusa. Projektowana lista zmian jest jednak długa i znalazły się na niej zarówno regulacje, które mają poprawić sytuację podatników, jak …

Komentarz Mateusza Wrzoska dla „Dziennika Gazety Prawnej” Czytaj więcej »

Polski Ład 2.0 a zmiany w estońskim CIT

biznesbezpodatku.pl Estoński CIT

Polski Ład dogłębnie przemodelował estoński CIT, czyniąc go – począwszy od 2022 r. – atrakcyjną formą opodatkowania. Wzrost zainteresowania systemem estońskim przyczynił się jednak również do unaocznienia niedociągnięć i uchybień ustawodawcy przy konstruowaniu przepisów dotyczących tej formy opodatkowania. Po pół roku od wejścia w życie Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów zapowiedziało nowelizację przepisów ustawy o CIT, …

Polski Ład 2.0 a zmiany w estońskim CIT Czytaj więcej »

Samochody na estońskim CIT. Będzie jeszcze większy chaos?

biznesbezpodatku.pl Estoński CIT

Ministerstwo Finansów planuje zmiany dotyczące rozliczania wydatków na pojazdy przez spółki na estońskim CIT. Jeśli wejdą w kształcie, który zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT, 50% wydatków na dany samochód będzie podlegało opodatkowaniu również wtedy, gdy korzysta z niego ktoś inny niż właściciel. Projekt nie przewiduje natomiast zmian służących uznaniu, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie …

Samochody na estońskim CIT. Będzie jeszcze większy chaos? Czytaj więcej »